PROJEKTY

Niektóre wykonane przez nas zlecenia:

Zakład Usług Komunalnych w Łowiczu – kilkuletnia geodezyjna obsługa inwestycji wodno-kanalizacyjnych oraz drogowych,

podział działek pod planowaną strefę przemysłową w Łowiczu – podstrefa łódzkiej strefy ekonomicznej,

podział terenów budownictwa jednorodzinnego – osiedle Bratkowice,

wytyczenie i obsługa budowy hal przemysłowych Spółdzielni Mleczarskiej w Łowiczu,

mapy do celów projektowych dla modernizacji drogi krajowej numer 2 – Poznań / Warszawa,

podziały wykonane na terenach powiatu łowickiego dla klientów indywidualnych oraz Urzędu Miasta Łowicz i gmin powiatu łowickiego.

pełna obsługa inwestycji budowy hali zakładu CHEMIPACK w Łowiczu